Samenwerkingen

Alrijne Totale Heup Totale Knie Netwerk

Word je binnenkort geopereerd aan een nieuwe heup of knie in het Alrijne ziekenhuis? Dan is het goed om te weten dat we er alles aan doen om de revalidatie te optimaliseren. Fysiotherapie Van den Berg neemt deel aan een netwerk waarin de diverse betrokken behandelaars vertegenwoordigd zijn. Denk bijvoorbeeld aan de chirurg, de verpleegkundige en de fysiotherapeut. Binnen het netwerk hebben we afgesproken dat we allemaal werken volgens de strikte richtlijnen van de behandelend chirurg. Hierdoor is het revalidatietraject veel inzichtelijker, niet alleen voor alle behandelaars, maar zeker ook voor u als patiënt.

Meer informatie vind je op de website van Alrijne orthopedie.

Qualiview

Omdat wij voortdurend investeren in de kwaliteit van onze zorg, is jouw mening erg belangrijk voor ons. Regelmatig laten wij die kwaliteit toetsen door een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau, genaamd Fysio Prestatie Monitor (Qualizorg BV). Zij versturen vragenlijsten naar patiënten die binnen onze praktijk zijn behandeld. Deelname is vrijwillig en volstrekt anoniem. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Wil je meehelpen om de kwaliteit van onze dienstverlening hoog te houden en waar nodig te verbeteren? Het invullen van de vragenlijst duurt niet langer dan 10-15 minuten!

Heb je vragen over de vragenlijst of het onderzoek, dan kun je contact opnemen met Fysio Prestatie Monitor door te mailen naar support@fysiomonitor.nl.

Schoudernetwerk

Schouderklachten behoren in onze praktijk tot de meest geziene blessures. Om onze cliënten te verzekeren van de best mogelijke behandeling, zijn wij aangesloten bij het schoudernetwerk van het Groene Hart Ziekenhuis. De schouder is namelijk een complex gewricht, waarvoor soms aanvullende expertise gewenst is. In het schoudernetwerk zijn professionals uit verschillende disciplines vertegenwoordigd, waardoor we zowel de diagnose als de behandeling beter op jouw situatie kunnen afstemmen. Daarnaast zijn we bekend met de meest actuele behandelmethoden en vindt er regelmatig kennisuitwisseling plaats via het schoudernetwerk. Als je via het Groene Hart ziekenhuis naar ons wordt verwezen (na operatie bijvoorbeeld), zijn de lijnen dus kort en is de multidisciplinaire samenwerking optimaal.

Stichting Alphense Fysiotherapeuten (SAF)

Stichting Alphense Fysiotherapeuten (SAF) is opgericht in 2011 door drie praktijken uit Alphen aan den Rijn: Fysiotherapie Van den Berg, Fysio Alphen en Douglas Fysiotherapie. Deze samenwerking is bedoeld om cliënten effectiever te helpen middels heldere afspraken over  doorverwijzing, taakverdeling, rapportage en communicatie. Daarmee komen we tegemoet aan de huidige eisen in de zorgsector om kwaliteit en kennisuitwisseling te bevorderen tussen de verschillende zorgverleners.

SAF werkt samen met Alphense zorgverleners:

 • Huisartsenpraktijk Prelude

SAF werkt samen met Huisartsenpraktijk Prelude en Samenwerkende Apotheken Alphen in de SSEP (de Stichting Samenwerkingsverband Eerstelijn Prelude). In het gezamenlijke zorgprogramma staat omschreven hoe wij de onderlinge taakverdeling en informatie-uitwisseling verzorgen. Bovendien werken wij nauw samen bij de behandeling van patiënten met diabetes mellitus II.

 • Huisartsenpraktijk Lupine

SAF werkt samen met Huisartsenpraktijk Lupine en Samenwerkende Apotheken Alphen in SSGL (Stichting Samenwerkingsverband Gezondheidscentrum Lupine).  Het gezamenlijke zorgprogramma is gericht op ouderen en bewoners van Alphen aan den Rijn met chronische ziekten. Als zorgpartners willen wij voor hen laagdrempelig, toegankelijk en herkenbaar zijn.

 • Samenwerkende Apotheken Alphen
  • Apotheek Allart
  • Apotheek De Herenhof
  • Apotheek De Hoge Zijde
  • Apotheek Prelude
  • Apotheek Ridderveld
  • DagNacht Apotheek
 • Diëtistenpraktijk de Voediëtist