Ook zonder verwijzing (in de meeste gevallen) kunt u bij de fysiotherapeut terecht!

Ons aanbod

 • Zwanger en kind [4]
  • FitKids
   Fitkids is een beweegprogramma opgezet door Stichting Fitkids voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. Deze kinderen kunnen bij Fitkids gedurende een half jaar tot een jaar, onder professionele begeleiding, trainen en bewegen in een sportieve en stimulerende omgeving.
  • Nijntje Beweegdiploma
   Het halen van een zwemdiploma voor het jonge kind is voor veel ouders de normaalste zaak van de wereld en hoort bij de opvoeding. Het behalen van een beweegdiploma voor het jonge kind is nog niet zo vanzelfsprekend, maar ó zo belangrijk voor de motorische en sociale ontwikkeling van een jong kind. De KNGU zorgt ervoor dat kinderen op jonge leeftijd niet alleen een zwemdiploma maar óók een beweegdiploma kunnen halen. Het kind kan in 10 tot 20 gymlessen het nijntje Beweegdiploma behalen.
  • Kinderfysiotherapie
   Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van de motoriek van kinderen van nul tot achttien jaar en is in staat om een deskundig oordeel te geven over de problematiek van het bewegend functioneren van het kind (het diagnostisch proces).
  • Sensorische Informatieverwerking
   Er zijn zintuigen die we allemaal kennen: ruiken, proeven, horen of zien. Maar er zijn ook verborgen zintuigen, zoals het evenwichtsorgaan. Allereerst zal de therapeut de (ver)werking van de zintuigen in kaart brengen om te zien of behandeling zinvol kan zijn.