Fitkids

Fysiotherapie Van den Berg is een erkend Fitkidscentrum. Fitkids is een beweegprogramma voor kinderen van 6 tot 18 jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. Deze kinderen trainen en bewegen onder professionele begeleiding van een kinderfysiotherapeut, in een sportieve en stimulerende omgeving. Zij trainen zowel individueel, op fitnessapparatuur, als in groepsverband met allerlei soorten sport en spel. Zo ontdekken zij het plezier in bewegen en werken zij tegelijkertijd aan hun mentale en fysieke conditie. Een Fitkidstraject duurt een half jaar tot een jaar, en daarna proberen we het kind te stimuleren om de sportactiviteit elders voort te zetten, bijvoorbeeld bij een vereniging. Het Fitkids-programma dient dus als opstapje naar een meer structurele vorm van bewegen.

Meer informatie over Fitkids is te vinden op www.fitkids.nl. Onze kinderfysiotherapeut Regine Valentijn is uw aanspreekpunt binnen onze praktijk.