Oncologie en oedeem

Mensen die kanker hebben (gehad) kunnen problemen krijgen door de ziekte zelf of door de behandeling. Bij sommige van deze problemen kan de oncologiefysiotherapeut helpen. De oncologiefysiotherapeut helpt zowel voor, tijdens als na de behandeling in het ziekenhuis. = Centraal staan jouw doelen en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Soms houden mensen, die behandeld zijn voor kanker, restverschijnselen over. Denk hierbij aan vermoeidheid. Daardoor zijn ze geneigd om minder te bewegen, terwijl voor hen bewegen juist extra belangrijk is. Een actieve leefstijl draagt bij aan de overlevingskans en het kan een aantal risicofactoren voor (het terugkeren van) kanker verminderen.

Oncologie en oedeem zijn nauw verbonden aan elkaar. Lymfeoedeem is een ophoping van lymfevocht in het lichaam. De hoeveelheid aangemaakte lymfe kan niet tijdig afgevoerd worden, waardoor er zwelling kan optreden. De klachten door oedeem kunnen aangegeven worden als vochttoename, gevoel van zwaarte, vermoeidheid en een gespannen gevoel in het aangedane lichaamsdeel. De oedeemtherapeut stimuleert de afvoer van vocht.

Ons aanbod

 • Oncologie en oedeem [2]
  • Oedeemtherapie
   Een (lymf)oedeem is een abnormale ophoping van vocht in het lichaam. Dit kan een gevolg zijn van kanker, bloedvatproblemen, littekens, bestraling, chemotherapie, een operatie of een ongeval.
  • Oncologiefysiotherapie : Trainen tijdens chemotherapie
   Per 1 november 2016 is ons specialistisch centrum voor (voormalig) kanker- en oedeempatiënten in het Alrijne Ziekenhuis te Alphen aan den Rijn geopend. Op deze manier komt alle gespecialiseerde fysiotherapeutische zorg voor kankerpatiënten, survivors en patiënten met oedeem onder één dak.