Schoudernetwerk

Schouderklachten behoren in onze praktijk tot de meest geziene blessures. Om onze cliënten te verzekeren van de best mogelijke behandeling, zijn wij aangesloten bij het schoudernetwerk van het Groene Hart Ziekenhuis. De schouder is namelijk een complex gewricht, waarvoor soms aanvullende expertise gewenst is. In het schoudernetwerk zijn professionals uit verschillende disciplines vertegenwoordigd, waardoor we zowel de diagnose als de behandeling beter op jouw situatie kunnen afstemmen. Daarnaast zijn we bekend met de meest actuele behandelmethoden en vindt er regelmatig kennisuitwisseling plaats via het schoudernetwerk. Als je via het Groene Hart ziekenhuis naar ons wordt verwezen (na operatie bijvoorbeeld), zijn de lijnen dus kort en is de multidisciplinaire samenwerking optimaal.