COPD

COPD is een chronische aandoening van de luchtwegen, die niet te genezen is. Hieronder vallen chronische bronchitis en longemfyseem. Klachten als hoesten, slijmvorming, kortademigheid en benauwdheid komen veel voor. Om deze symptomen te verlichten, kan het helpen om verantwoord te bewegen. Daartoe hebben wij een beweeggroep in het leven geroepen, speciaal voor patiënten met COPD. Afhankelijk van jouw situatie, stel je samen met de fysiotherapeut jouw behandeldoelen vast. Het kan gaan om het verbeteren van de ademhalingstechniek, het verhogen van het inspanningsniveau of het overwinnen van bewegingsangst. Je krijgt inzicht in jouw eigen mogelijkheden en leert daarmee om te gaan. Naast de COPD beweeggroep organiseert Fysiotherapie Van den Berg twee keer per jaar een adem- en ontspanningscursus voor cliënten met hart- en longproblemen.